VN Ngày Nay
Đôi khi, những gì ta thấy không hẳn là sự thật. Đừng vì thù hận trước mắt mà làm những điều sai trái <3