Đôi khi, những gì ta thấy không hẳn là sự thật. Đừng vì thù hận trước mắt mà làm những điều sai trái <3
VN Ngày Nay

Ứng dụng đọc báo hiểu bạn nhất