VN Ngày Nay
Kinh hoàng cảnh cướp giật ở Sài Gòn. Quá đông và hung hãn :-s